IJsbaan op Stelten – vervolg

De voorbereidingen zijn in volle gang. De uitvoering begint vorm te krijgen.
Arcadia staat op scherp. IJsbaan Sneek staat te springen. Het Friesland College is enthousiast voor een stage filmproject. Workshop stelten-maskerade kan van start. Boomzorg Fryslân uit Tzummarum doneerde wilgentakken voor de stelten. De fietstrappers zijn gevonden bij de kringloop. De pilot kan beginnen. Deelnemers in de start blokken … ‘it giet oan’!

Erik Sok is initiator en toerrider van één van de IIS-projecten van Arcadia. Het project is in een dusdanig stadium dat we er nu graag wat ruchtbaarheid aan willen geven: IJsbaan op Stelten! Houd ons in de gaten, er gaan mooie dingen gebeuren.
Een aantal projecten is al bezig of in de maak: zie hier

Dit project is onderdeel van IIS het Mienskipsproject van Arcadia. IIS is een productie van Arcadia en Keunstwurk en wordt mogelijk gemaakt door Provincie Fryslân, Prins Bernhard Cultuur Fonds en Univé.