Droomreis

Droomreis entree Steenfabriek Losser

Droomreis is een reizende expositie in het donker, gemaakt door 30 kunstenaars uit Nederland en België. We maken gebruik van industrieel en cultureel erfgoed. Forten, pompgebouwen, steenfabrieken … Droomreis is een ware belevenis! We stuurden de volgende brief naar eigenaars en project-ontwikkelaars in de hoop weer zo’n bijzondere expositie neer te kunnen zetten:

Brief aan de eigenaar/beheerder

Geachte Mevrouw/Mijnheer,

Stichting Creator is een instelling die zich inzet voor het stimuleren van culturele verrassingen. Deze ideële stichting werkt zonder winstoogmerk, is van openbaar nut en van artistieke en culturele aard. Het biedt kunstenaars, publiek en investeerders de mogelijkheid elkaar te vinden en samen te genieten van kunst. Verder stimuleert de stichting het herwaarderen van cultureel en industrieel erfgoed en verloren beschouwde ruimtes die door grote groeps-exposities weer in de schijnwerpers komen te staan.

Wij, Erik Sok en Ellen van Putten, zijn te vinden in Werkplaats12 in Harlingen. Daar ontstaan ideeën en maken wij kunst. Daar vinden onze workshops plaats en verzorgen wij exposities, van zowel onze eigen kunst als die van gastkunstenaars.

Eén van onze initiatieven is Droomreis, een grote groeps-expositie die over het algemeen plaats vindt in donkere ruimtes:
30 Nederlandse en Belgische kunstenaars verbeelden hun dromen en hebben de tentoonstelling “Droomreis” opgezet die rondreist door Nederland en België. Deze unieke belevenis omvat objecten, installaties, audio, video, performances, schilderijen en tekeningen.

De missie van de Droomreizigers is kunst toegankelijk maken voor een breed publiek, in combinatie met een fantastische, veelal historische plek. Kunsteducatie speelt hierbij een belangrijke rol. Als gidsen kunnen wij scholieren rondleiden langs de kunstwerken.
Droomreis is een wakkere reis door het brein van de kunstenaar en vindt graag plaats op een unieke, donkere locatie. Stormlampen of led-lampjes zullen de bezoekers helpen hun weg te vinden langs de kunstwerken.

Wij zijn momenteel op zoek naar een dergelijke locatie, industrieëel erfgoed, of anderszins leegstaand pand, waar wij Droomreis 7.0 zouden kunnen laten plaatsvinden.
De kwaliteit van het interieur heeft voor ons nooit een rol gespeeld, altijd wisten wij van de nood een deugd te maken. Een berg of een gat werden omgezet tot bezienswaardigheid, met de veiligheid voor het publiek uiteraard in ogenschouw genomen.
Wij als organisatie gaan met respect om met uw eigendom en dragen zorg voor een goede naleving van het gebruik van de opstallen.

Indien bovenstaand niet tot de mogelijkheden behoort, heeft u wellicht dé gouden tip.

Wij horen graag van u!

Met enthousiaste groet,
Erik Sok en Ellen van Putten


Objecten en installaties

Erik Sok en Ellen van Putten hebben speciaal voor Droomreis enkele objecten en installaties gemaakt. Zie onderstaande foto’s: De Nachtferrie, Nachtmerrie met Booswicht, Outside In, Regiment Vleermuizen, Worst Merry Go Round, Cacca di Piccione, Lekker Belangrijk, Schaapjes Tellen, en meer.

Droomreis heeft mooie locaties kunnen inrichten:

1.0 Pompgebouwen Schutterspark Brunssum
2.0 Het gesloopte bedrijfspand van Koel 310 aan de Koelmalaan Alkmaar
3.0 Steenfabriek Werklust Losser
4.0 Scheepswerf Van Duijvendijk Krimpen a/d IJssel
5.0 Fort Abcoude
6.0 Fort Aagtendijk Beverwijk

Voor meer foto’s van kunst, kunstenaars en droomreizen bezoek onze facebookpagina Droomreizigers.