Kunst Objecten

Kleinere kunst objecten gemaakt door Erik Sok, enkelen vanuit het “ready made” principe waar de touch of Sok aan te pas is gekomen. De meeste objecten bevinden zich in en rond Werkplaats12. De meesten daarvan worden ingezet op exposities en kunst-evenementen, sommigen hebben een vaste plek gekregen.

Vooroordeeld

Zijn wij niet allen behept met vooroordelen? Het knelt, maakt je blind. Daar zitten we mooi in gevangen.
Het in hokjes plaatsen van de medemens mag dan goed voor de bovenkamer zijn, rust in de geest, maar is slecht te verteren. In de samenleving, let wel, samen-leving, zijn dergelijke bekrompen, benauwde vernauwingen in de hersens een last die het onmogelijk maakt de waarde van een persoon te zien. Laat de hokjes los, gooi ze weg, ze zijn een straf voor je ontwikkeling!
Nu te zien in Werkplaats12.

Wellicht

De objecten Wellicht zijn twee blokken die doen vermoeden dat er licht uit komt als je op de knop drukt. De twee blokken reageren op elkaar, hoe ver je ze ook uit elkaar zet. Bij de toeschouwer gaat er evenwel een lichtje op.

Object Wellicht door Erik Sok

Apodictische Confusie

De genummerde chaos, een serie van 3×7 panelen. Hierin zijn dominostenen gegroepeerd. Ze zijn volkomen willekeurig in de gekaderde ruimte verdeeld. Het laat de chaos als een brailleschrift lezen en als zodanig begrijpen. De Apodictische Confusie is ook in geluid vertaald, in een tomeloos-timbre, door Ferrie=differentieel die de algoritmes als het pointillisme laat regenen. Te zien in Werkplaats12.

NOV

NOV, Naakt Onder Voorbehoud, is een 24-delig naakt voorzien van zilveren lijsten. Deze worden gepresenteerd in een Blackbox. De lijst is een belangrijk onderdeel van dit werk, het omlijst niet alleen het raamwerk maar kadert ook het werk in het metameer af. Men mag spreken van “moulure”. Hoewel het lijkt dat het hier om een installatie gaat moet ik u teleurstellen, het gaat hier beslist om een schilderij. De manier van exposeren houdt in dat het naakt zich niet openbaart. Er zal in het museum van Werkplaats12 na enig aandringen een flyer te verkrijgen zijn die delen van dit naakt onthullen. Op speciale gelegenheden zal het werk in zijn totaliteit te zien zijn.

Naakt Onder Voorbehoud door Erik Sok

Under Koffer

Deze persoon duikt op tijdens kunst-evenementen of zomaar ergens in een hoek van een expositie. Niemand weet wie hij is, ineens is hij er.

Krantekoppen

Krantekoppen door Erik Sok

TheoCactus Lastipinus

Een cactus als onderwerp voor het gedenkteken komt niet uit de lucht vallen. Theo van Gogh gaf zijn gasten in het legendarische praatprogramma “Een prettig gesprek” een cactus mee als cadeau. Een ironisch gebaar dat vol symboliek is. De cactus is ook een treffend symbool voor de vrije meningsuiting: prikkelend en provocerend maar ook pijnlijk en intrigerend.

Vermoord om het woord
De cactus is ondergebracht in het project Zwerfkunst. Wij doen dit door aan kunstwerken een nomadenbestaan te geven, aldus Ellen van Putten. Deze nomaden zullen, zonder grenzen of onderscheids des persoons zwerven door de wereld. Lees HIER meer over het kunstproject Zwerfkunst.
Sok: Ik hoop de cactus ooit nog eens in de Lineausstraat terug te zien. En dat we kunnen zeggen “Theo’s kritische aanwezigheid is niet voor niets geweest, wát zijn we opgeschoten …

TheoCactus Lastipinus

Too Much Muts Mus Kubus

Het kunst object de Too Much Muts Mus Kubus gaat over de vertrutting in de kunst, de toenemende breisels, het boompunniken en mutsen brouwsels ie met breipennen in plaats van penselen worden gemaakt. Maar is dat erg? Wordt er niet met volle teugen genoten van deze opussen en zijn de breipennen juist geen (saté)prikkers die de kunstrichtingen doorboren, zij die uitingen bakken en braden? Moeten we dan deze Kubus-installatie zien als een Atomium? De kubistisch ruimtelijk gecentreerde structuur? Een atoom, scheikundig element, de kleinste nog als zodanig herkenbare bouwsteen van muts tot het DNA van de mus? Het duizelt mij … misschien mag het gewoon “kunst” heten, en ze gelukkig laten eten.

Too Much Muts Mus Kubus van Erik Sok

Takkewijf

Eerst stond ze daar als een Sirene in de bocht van de Amstel en joeg nachtelijke pleziervaarders de stuipen op het lijf. Nu staat ze te shinen in het tuinhuisje bij Werkplaats12.

Takkewijf door Erik Sok

Gebakken Leger

Klaargestoomd en afgetraind, daar gaan onze zonen, als kanonnenvoer …

Gebakken Leger

Feuten Tonen

Atelier in Notendop

De Steltloper van IIS

Dit kunst object hoort bij het project IJsbaan op Stelten van IIS (Arcadia). Alles over IJsbaan op Stelten is HIER te lezen.

Steltloper van IJsbaan Op Stelten, IIS door Erik Sok