Contact

Het bestuur van Stichting Creator zetelt sinds kort in Harlingen en bestaat uit uw gidsen:

Erik Sok, Harlingen
Kjeld de Ruyter, Amsterdam
Ellen van Putten, Beverwijk / Harlingen

Open op maandag van 11:00 tot 17:00 uur.
Verder op afspraak

E-mail: info@stichtingcreator.com
Mobiel: 0637580950 of 0640108861 (Ellen – PR)
KvK: 34236611

Draagt u onze kunst-initiatieven een warm hart toe?
Donaties zijn altijd welkom op: NL62ABNA0407397698

Natuurlijk zijn wij ook te vinden op Facebook en Instagram